هرگونه رفتار ناشایست در حوزه معارف غیر قابل پذیرش است

به گزارش خبرگزاری وطن۲۴، مونسه حسن‌زاده معاون امور اجتماعی مقام ولایت هرات در دیدار با غلام عباس برلاس رئیس تفتیش اداره تخنیکی و مسلکی وزارت معارف کشور از چالش‌های معارف هرات صحبت کرد.

غلام عباس برلاس که در تشکیل هیئتی مؤظف بر بررسی وضعیت عمومی معارف وارد ولایت هرات شده است، امروز 3 دلو در این دیدار ضمن اشاره به چالش‌های مکتب مسلکی ناشنوایان هرات نسبت به نداشتن مکان مناسب، روی چالش‌های موسسات تعلیمی خصوصی نیز صحبت کرد.
وی نداشتن کدرهای متخصص، ضعف در مدیریت و ارائه خدمات مناسب را در بعضی مراکز تعلیمی خصوصی برشمرد و همچنان بر ضرورت تلاش‌ها روی افزایش کیفیت تدریس در مدارس انتفاعی و غیر انتفاعی تأکید ورزید.
رئیس تفتیش اداره مسلکی و تخنیکی وزارت معارف همچنان نسبت به اتفاقی که اخیرا در آمریت تعلیمات تخنیکی و مسلکی معارف هرات رونما گردیده بود، ابراز تأسف کرد و وعده داد تا موضوع را مورد پیگرد جدی قرار دهد.

در همین حال مونسه حسن‌زاده معارف را از کلیدی ترین نهادهای اجتماعی شمرد و هرگونه رفتار ناشایست در خصوص این حوزه را غیر قابل پذیرش خواند.
معاون والی هرات گفت: “نهادهای آموزش و پرورش در هر جامعه‌ای حکم آبرو جامعه را دارند و تربیه کننده نسل فردای آن جامعه می‌باشند.”
وی همچنان خواهان توجه جدی مسئولان آموزشی در راستای جلوگیری از رفتارهای ناپسند در معارف شد.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.