نیروهای امنیتی ولایت هرات از وقوع یک انفجاری جلوگیری کردند

نیروهای امنیتی ولایت هرات از وقوع یک انفجاری جلوگیری کردند

پرسونل مدیریت مبارزه با جرایم قوماندانی امنیه هرات، یک حلقه ماین (چسپکی) را که توسط مخالفان به سیستم موبایل در موقعیت شهرک صنعتی عیار شده بود، کشف نمودند.

حلقه ماین یادشده، از سوی آمریت انجینیری قوماندانی امنیه ولایت هرات خنثی شد.

آمریت مطبوعات و روابط عامه ق.ا.هرات

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.