نیروهای امنیتی طالبان را از چهارسده غور فراری دادند
نیروهای امنیتی طالبان را از چهارسده غور فراری دادند

طالبان در درگیری 10 ساعته با نیروهای دولتی در غور، تن به شکست داده و از محل فرار کردند.

این زد و خورد که در ولسوالی چهارسده رخ داده بود، از چاشت دیروز آغاز و تا ناوقت شب ادامه داشت.

سمیع نژاد، سخنگوی فرماندهی پولیس غور به خبرگزاری وطن۲۴ گفت: هدف از حمله طالبان، تصرف پاسگاه‌های امنیتی چهارسده بود که با مقاومت نیروهای امنیتی مواجه شد.

به بیان وی، نیروهای پولیس و امن و نظم عامه این حمله را خنثی و طالبان را از محل فراری دادند.

سخنگوی پولیس غور گزارش کرد که هیچ یک از طرف‌های درگیر تلفات نداشتند.

اما یک منبع معتبر در غور گفته نیروهای نظم عامه در زد و خورد چهارسده یک کشته دادند.

گروه طالبان در این مورد واکنش رسمی نداشته است.

چهارسده از ولسوالی ناامن غور در سال‌های اخیر بوده که هر از گاهی هدف حملات گروه طالبان قرار می‌گیرد.

  • نویسنده : علی جوادی
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24