نمایندگان فراه مانع آمدن والی جدید شدند
نمایندگان فراه مانع آمدن والی جدید شدند

منابع در فراه می‌گویند دلیل نبود والی برای این ولایت در حقیقت پا فشاری نمایندگان مردم در مجلس کشور بوده و آنان خواست شان این است که باید والی جدید از همین ولایت انتخاب شود.

منابع در فراه می‌گویند دلیل نبود والی برای این ولایت در حقیقت پا فشاری نمایندگان مردم در مجلس کشور بوده و آنان خواست شان این است که باید والی جدید از همین ولایت انتخاب شود.

شاه محمود نعیمی، عضو شورای ولایتی فراه به خبرگزاری وطن۲۴، گفت: تا کنون این خواست نمایندگان مردم در مجلس کشور مورد پذیرش رئیس جمهور واقع نشده است.

وی بیان داشت نمایندگان فراه در مجلس کشور از نمایندهای شورای ولایتی هم خواسته بودند که با نظر آنان موافقت کنند.

این عضو شورای ولایت فراه گفت اعضای این شورا با خواست نمایندگان مردم در مجلس کشور مخالفت کرده و به تصمیم رئیس جمهور کشور احترام می‌‌گذارند.

آقای نعیمی افزود برای مردم فرقی ندارد که والی از کجا و کی باشد و خواست همه باشندگان این ولایت، این است که والی هر کسی باشد باید برای مردم کار کند.

به گفته او خواست عمده مردم این ولایت امنیت بوده که باید والی جدید فراه این خواست مردم را جدا در نظر بگیرد.

وی در ادامه گفت قرار است که در روزهای نزدیک والی جدید فراه “تاج محمد جاهد” به این ولایت بیاید.

به گفته آقای نعیمی ولایت فراه اکنون نه والی دارد و نه هم معاون و از طرف “عبدالبصیر میهنی” رئیس امنیت ملی این ولایت سر پرستی می‌‌شود.

از یک هفته به این طرف است که والی جدید فراه تعیین شده اما به دلیل مخالفت‌‌های نمایندگان این ولایت در مجلس کشور موفق نشده که وظیفه خود آغاز کند.

  • نویسنده : حسن شریفی
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24