نماهنگ شیرخوارگان حسینی(ع) در هرات
نماهنگ شیرخوارگان حسینی(ع) در هرات

صدها تن از مادران مومن و حسینی(ع) شهر هرات امروز وعده دادند تا فرزندانشان را در مسیر نهضت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) پرورش دهند.

صدها تن از مادران مومن و حسینی(ع) شهر هرات امروز وعده دادند تا فرزندانشان را در مسیر نهضت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) پرورش دهند.

  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24