نشست هماهنگی خبرنگاران و نهادهای امنیتی برای روز انتخابات در هرات برگزار شد

هدف از این نشست هماهنگی هر چه بیشتر رسانه‌ها و خبرنگاران با نهادهای امنیتی جهت پوشش درست روز انتخابات بود.

همایون نظری، مسئول کمیته مصئونیت خبرنگاران در هرات گفت: در چند انتخابات‌ گذشته به دلیل نبود هماهنگی دولت و خبرنگاران، پوشش رسانه‌ای روز انتخابات با چالش‌هایی همراه بود.

وی وضاحت داد که طی چندین مورد، خبرنگاران به دلیل ممانعت پولیس و یا دیگر نهادهای امنیتی نمی‌توانستند از محل‌های رای دهی تصویربرداری و یا مصاحبه کنند.

مسئول کمیته مصئونیت و امنیت خبرنگاران از حکومت محلی و نهادهای امنیتی خواست با رسانه‌ها جهت پوشش هماهنگ رسانه‌ای در روز انتخابات همکاری کنند.

احمد داوود صدیقی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در هرات هم در این نشست از خبرنگاران جهت پوشش اخبار و اعلانات کمیسیون انتخابات قدردانی کرد.

او نیز تأکید کرد که برای روشن ساختن اذهان مردم رسانه‌ها نقش کلیدی دارند و باید فعالیت آنان در راستای پوشش رسانه‌ای انتخابات بیشتر شود.

در همین حال سیدمحبوب عثمانی، آمر امنیت فرماندهی پولیس هرات هم گفت: نیروهای امنیتی آمادگی کامل دارند تا انتخابات را در فضای امن برگزار کنند.

او تأکید کرد که پولیس جهت تأمین امنیت مردم و کارمندان کمیسیون انتخابات در روز انتخابات نهایت تلاش را به خرج خواهد داد.

نشست هماهنگی خبرنگاران و نهادهای امنیتی در حالی برگزار شد که در انتخابات گذشته بسیاری از خبرنگاران از برخورد نیروهای امنیتی راضی نبوده و آنان را مانع پوشش درست رسانه‌ای از روز انتخابات عنوان می‌کردند.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.