نخستین کارخانه ساخت سیروم در هرات افتتاح شد

اکثر تجهیزات صنعتی موجود در خط تولید این کارخانه در داخل کشور تهیه شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری وطن24، عبدالقیوم رحیمی، والی هرات می‌گوید: تولید سیروم برای اولین بار در این ولایت یک قدم نیک بوده و تا حد زیادی نیازمندی‌ها را مرفوع می‌کند.

به گفته وی، در صورتی که نیازمندی در بخش سیروم در این ولایت برطرف شود، دیگر نیاز نخواهد بود که از بیرون از خارج کشور سیروم وارد شود.

آقای رحیمی تأکید کرد دولت سعی می‌کند با وضع تعرفه‌های نسبتا سنگین روی سیروم‌های مشابه خارجی، از واردات آنها تا حدی جلوگیری کند.

والی اطمینان داد که دولت با تمام توان خود از سرمایه گذاران حمایت خواهد کرد.

در همین حال عبدالحکیم تمنا، رئیس صحت عامه هرات می‌گوید: قبلا صحت عامه دو بار سیروم این کارخانه را با دقت کامل بررسی کرده و از کیفیت خوبی برخوردار است.

او از همه شفاخانه‌های خصوصی هرات خواست بعد از این سیروم تولید شده در این ولایت را استفاده کنند.

از سویی هم محمدرضا عالمی لعلی، مسئول شرکت سیروم سازی می‌گوید: در این شرکت بیش از یک میلیون دالر سرمایه گذاری کرده و تلاش شده که از هزینه‌های زیاد جلوگیری شود.

وی بیان داشت دستگاهی در این شرکت استفاده می‌شود همه ساخت داخل بوده وهیچ دستگاهی را از خارج کشور وارد نکرده است.

آقای لعلی گفت، دستگاه‌های که در این شرکت استفاده می‌شود تا 40 هزار دالر را در برگرفته اگر همین دستگاه‌ها از خارج کشور وارد می‌شد هر کدام بیشتر از 100 هزار دالر هزینه داشت.

در همین حال حمیدالله خادم، رئیس اتاق صنایع و معادن هرات می‌گوید: سرمایه گذاران در این ولایت با مشکلات زیادی رو به رو بوده و تلاش می‌شود که چالش‌های موجود سر راه سرمایه گذاران مرفوع گردد.

وی یاد آور شد با افتتاح کارخانه سیروم سازی در هرات، 20 درصد از نیازمندی این ولایت در زمینه سیروم‌ برطرف خواهد شد.

پیش از این هم کارخانه‌هایی برای ساخت سیروم در هرات کار می‌کردند اما تا این حد سرمایه‌گذاری نکرده بودند و کارشان دوام نداشت.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.