نحوه پرداخت معاشات زمان گیر است/طرح عوض شود
نحوه پرداخت معاشات زمان گیر است/طرح عوض شود

برخی از استادان دانشگاه هرات به دلیل پرداخت معاشات از طریق بودجه انکشافی دست به اعتراض زده و خواهان متوقف کردن این روند شدند.

برخی از استادان دانشگاه هرات به دلیل پرداخت معاشات از طریق بودجه انکشافی دست به اعتراض زده و خواهان متوقف کردن این روند شدند.

به گزارش خبرگزاری جمهور، داکتر سلطان احمد ترکی، معاون علمی دانشگاه هرات می‌‌گوید: پرداختن معاشات از طریق بودجه انکشافی زمان‌‌گیر بوده و چندین ماه را دربر می‌گرد.

وی بیان داشت اگر چنین باشد استادان دانشگاه دیگر برای ادامه تحصیل به خارج از کشور نخواهند رفت.

او یادآور شد این اقدام وزارت مالیه درمقابل اهداف دانشگاه‌ها قرار گرفته و این تصمیم دیگر ولایت کشور را هم متأثر خواهد کرد.

معاون علمی دانشگاه هرات افزود استادی که برای ادامه تحصیل به خارج از کشور می‌روند هدف شان بالا بردن درجه تحصیلی شان بوده تا این که با معلومات بیشتر تدریس کند.

آقای ترکی گفت با این عملکرد وزارت مالیه اکنون دانشگاه هرات در مقابل خواسته‌های متعدد از استادان قرار گرفته است.

وی تأکید کرد خواسته‌های شان را با وزارت تحصیلات عالی کشور شریک ساخته‌اند و این وزارت هم پرداخت معاشات از طریق بودجه انکشافی موافق نیست.

او علاوه کرد اکنون مستوفیت هرات گفته پرداخت معاشات را اجرا نمی‌‌کند و می‌گوید منتظر دستور وزارت مالیه کشور است.

در همین حال سهیلا عرفانی، یکی از استادان دانشگاه هرات می‌‌گوید: اکنون شماری از استادانی که در بورسیه به سر می‌برد از نگاه مالی با مشکلات جدی مواجه شده است.

به گفته او استادانی که اکنون به بورسیه به سر می‌برند خانواده‌های شان از لحاظ مالی با چالش‌های زیادی مواجه شده است.

خانم عرفانی گفت این استادان دیگر کمک معاشی ندارد و باید دولت در این زمینه توجه کند.

استادان معترض از رئیس جمهور خواست طی یک فرمان به وزارت مالیه هدایت بدهد که معاشات استادان از طریق بودجه عادی خود دانشگاه‌ها پرداخت شود.

  • نویسنده : حسن شریفی
  • منبع خبر : سایت خبری وطن24