نتیجه کمیته پاکسازی صفوف نیروهای امارت اسلامی در فراه اعلام شد

اداره محلی فراه با برگزاری نشستی در بین مقامات این ولایت نتیجه کمیته پاکسازی صفوف نیروهای امارت اسلامی را بیان کرده و برخی افراد را مقرر ، تبدیل و یا اخراج کرده است.

این نشست در دفتر والی فراه برگزار شده است.

به گزارش خبرگزاری وطن24، طبق خبرنامۀ اطلاعات و فرهنگ فراه، عبدالکریم جهادیار، معاون والی فراه گفته که کمیسون پاکسازی ولایت فراه به درستی کار خود را انجام داده است.

او از پیشرفت نظام و مجاهدین ابراز خرسندی کرده و گفته این پیشرفت از فداکاری نیروهایی که در راه خدا کار می‌کنند، به دست آمده است.

وی در ادامه اسامی کسانی که اخراج، تبدیل و تقرر جدید یافته‌اند را در این نشست ارائه کرد.

در همین حال نورمحمد روحانی والی فراه در این مورد این آزمونی است برای  کسانی که اخراج و یا جابجا شدند.

او گفت کسانی که تقرر جدید یافته‌اند متوجه بوده و اصولی کار کنند.

با این حال، یک ماه از ایجاد پاکسازی صفوف نیروهای امارت اسلامی گذشته و این روند به طور جدی از سوی مقامات بلند پایه نظارت می‌شود.

 

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.