نتایج کانکور سرتاسری افغانستان/اول نمره کشور دختری از کابل
نتایج کانکور سرتاسری افغانستان/اول نمره کشور دختری از کابل

طبق اعلام نتایج کانکور سال جاری شمسیه ولد محمدنسیم از لیسه محمدآصف مایل ولایت کابل با کسب نمره 353.185 اول نمره آزمون کانکور امسال شده است.

وزارت تحصیلات عالی افغانستان نتایج کانکور سال ۱۳۹۸-۱۳۹۹ را اعلام کرد.

طبق اعلام نتایج کانکور سال جاری شمسیه ولد محمدنسیم از لیسه محمدآصف مایل ولایت کابل با کسب نمره ۳۵۳٫۱۸۵ اول نمره آزمون کانکور امسال شده است.

نعمت الله ولد محفوظ الله از ولایت کابل با کسب ۳۵۳٫۱۳۳ جایگاه دوم را کسب کرده است.

محمد مجتبی ولد گل حسین از لیسه دوغ‌آباد کابل با کسب ۳۵۰٫۰۶۱ نمره مقام سوم را کسب کرده است.

این سه تن در رشته طب در دانشگاه طبی کابل راه یافته اند.

پس از این سه نفر هفت نفر دیگر که بیشترین نمرات را دریافت کرده اند قرار ذیل اند:

توریالی با نمره ۳۴۹٫۸۶۷؛ چهارم نمرۀ از ولایت بدخشان؛ دانشکدۀ طبی کابل.

احمد فواد با نمره ۳۴۹٫۷۳۵؛ پنجم نمرۀ از ولایت کابل؛ دانشکدۀ انجنیری کابل.

زین العابدین با نمره ۳۴۸٫۵۷۱ ششم نمرۀ از ولایت غور؛ دانشکدۀ طبی هرات.

احمدوثیق با نمره ۳۴۸٫۳۳۶؛ هفتم نمره از ولایت کابل؛ دانشکدۀ طبی کابل.

نصیحه با نمره ۳۴۸٫۳۰۱؛ هشتم نمره از ولایت کابل؛ دانشکدۀ طبی کابل.

وثیق با نمره ۳۴۸٫۲۰۴؛ نهم نمره از ولایت غور؛ دانشکدۀ کامپیوتر ساینس کابل.

فضل‌احمد با ۳۴۷ نمره؛ دهم نمره از ولایت هرات؛ دانشکدۀ طبی هرات.

در آزمون کانکور امسال، ۶۶۰۹۵ تن به تحصیلات عالی دولتی کامیاب شدند که از این میان ۲۲۲۲۰ شان دختران استند.

  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24