میراث داران خوبی برای حفظ استقلال کشور نبودیم
میراث داران خوبی برای حفظ استقلال کشور نبودیم

بصیراحمد دانشیار، استاد ژورنالیزم در دانشگاه های هرات، بر این باور است که علی رغم تلاش و پایمردی نیاکانمان برای پس گیری استقلال و بیرون راندن متجاوزین انگلیسی از کشور، ما میراث داران خوبی برای حفظ این استقلال نبودیم.

همزمان با فرا رسیدن صد و یکمین سالروز استرداد استقلال افغانستان، شماری از استادان دانشگاه بر این باورند که در حال حاضر کشورمان دچار استعمار نوین شده است.

بصیراحمد دانشیار، استاد ژورنالیزم در دانشگاه های هرات، بر این باور است که علی رغم تلاش و پایمردی نیاکانمان برای پس گیری استقلال و بیرون راندن متجاوزین انگلیسی از کشور، ما میراث داران خوبی برای حفظ این استقلال نبودیم.

این مدرس خبرنگاری همچنین تاکید دارد که با وجود و حضور آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها در کشور، نمیتوان ادعای استقلال را داشت.

  • نویسنده : روح‌الله حیدری
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24