مکاتب دخترانه در ماه حمل سال جدید باز می‌شوند
مکاتب دخترانه در ماه حمل سال جدید باز می‌شوند

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی افغانستان می‌گوید برنامه‌‌هایی در دست است که مکاتب دخترانه کشور در ابتدای سال جدید خورشیدی مجددا باز شوند.

🎥 تلویزیون وطن۲۴ – مکاتب دخترانه در ماه حمل سال جدید باز می‌شوند

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی افغانستان می‌گوید برنامه‌‌هایی در دست است که مکاتب دخترانه کشور در ابتدای سال جدید خورشیدی مجددا باز شوند.

 

  • نویسنده : وطن24
  • منبع خبر : سایت خبری وطن24