مولوی شیراحمد عمار مهاجر، به عنوان رئیس ارتباط خارجه هرات تعیین شد

مولوی شیراحمد عمار مهاجر، رئیس دفتر والی هرات، به حیث رئیس ارتباط خارجه این ولایت تعیین شده است.

به گزارش خبرگزاری وطن24، دفتر والی هرات با نشر خبرنامه گفته که بر اساس پیشنهاد وزارت خارجه و منظوری مقام ریاست‌الوزرا، مولوی شیراحمد عمار مهاجر، در بست رتبه اول به عنوان رئیس ارتباط خارجه ولایت هرات تعیین شده است.

در حال حاضر آقای مهاجر به عنوان رئیس دفتر والی هرات ایفایی وظیفه می‌کرد.

قبل از این آقای مهاجر به عنوان معاون والی هرات هم ایفای وظیفه کرده است.

 

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.