مولوی خداداد صالح: جنگ افغانستان، جنگی تحمیل شده است
مولوی خداداد صالح: جنگ افغانستان، جنگی تحمیل شده است

مولوی خداداد صالح، رئیس شورای علمای غرب افغانستان از دولت و طالبان خواست که به آتش بس دوام بدهند تا کشور به صلح برسد.

مولوی خداداد صالح، رئیس شورای علمای غرب افغانستان از دولت و طالبان خواست که به آتش بس دوام بدهند تا کشور به صلح برسد.

او جنگ افغانستان را هم برای طالبان و هم برای دولت تحمیل شده دانست و گفت که نباید بر سر مسائل پیش پا افتاده، صلح را به عقب انداخت.

  • نویسنده : حسن شریفی
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24