موترهای اشترینگ راسته ما را جمع نکنید
موترهای اشترینگ راسته ما را جمع نکنید

شمار زیادی از مردم ولایت هرات نسبت به طرح جمع آوری موترهای اشترینگ راسته یا ویشی دست به اعتراض زدند.

شمار زیادی از مردم ولایت هرات نسبت به طرح جمع آوری موترهای اشترینگ راسته یا ویشی دست به اعتراض زدند.

به بیان آنان، جمع آوری این موترها ضربه محکمی را به اقتصاد کل هرات وارد می‌کند و همچنین تاثیری هم بر بهبود امنیت نخواهد داشت.

اداره محلی هرات در پاسخ گفته تمام تلاش برای اجرای قانون و تامین امنیت این ولایت است.

  • نویسنده : یحیی فولادی
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24