منار جام غور پول دارد ولی معمار ندارد

برای ساخت قسمت‌های آسیب دیده و دیوار محافظتی منار جام ولایت غور پول کافی وجود دارد ولی شرکتی که بتواند با معماری و ساختار دوره غوری‌ها این کار را انجام دهد، در دست نیست.

عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور به خبرگزاری وطن24 گفت: “با توجه به اینکه این اثر تاریخی ثبت سازمان میراث فرهنگی سازمان ملل متحد است، برای ترمیم قسمت‌های آسیب زده، 200 هزار دالر در اختیار قرار دارد.”

به بیان وی، این پول هم اکنون در دسترس است اما کسی نیست که بتواند با معیارهای عهد غوری‌ها کار را انجام دهد.

او گفته از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ تا کنون چندین بار این پروژه به اعلان سپرده شده ولی کسی حاضر نشده داوطلب شود.

این مقام در ادامه از سفر هیئتی از اداره امور ریاست جمهوری افغانستان به غور و دیدار از منار جام حکایت کرده که قصد دارد تا این مسئله را جدی بگیرند.

این منار که گفته می‌شود بلندترین منار خشتی جهان است، در ولسوالی شهرک غور موقعیت دارد.

منار جام تا همین یک ماه پیش در اختیار طالبان بود.

دغدغه‌های زیادی مبنی بر آسیب دیدن هرچه بیشتر این منار به گوش می‌رسد.

بزرگترین تهدید سال‌های اخیر برای این اثر با ارزش تاریخی، سیلاب‌هایی است که پایه‌های منار را آسیب می‌زند.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.