مقامات وزارت مالیه افغانستان ممنوع الخروج شدند
مقامات وزارت مالیه افغانستان ممنوع الخروج شدند

رئیس جمهور غنی در یک دستور شفاهی 68 تن از مسوولان و مقامات ارشد وزارت مالیه را به اتهام فساد ممنوع‌الخروج نموده است. 3 تن از معینان، روسای عمومی و روسای گمرکات شامل این افراد اند.

 

رئیس جمهور غنی در یک دستور شفاهی ۶۸ تن از مسوولان و مقامات ارشد وزارت مالیه را به اتهام فساد ممنوع‌الخروج نموده است. ۳ تن از معینان، روسای عمومی و روسای گمرکات شامل این افراد اند.

منابع خبری در افغانستان تایید می‌کنند که در فهرست مقامات و کارمندان وزارت مالیه که به دستور شفاهی رئیس جمهور غنی ممنوع‌الخروج شده‌اند نام‌های محمد اسماعیل رحیمی؛ معین اداری، حبیب زدران؛ معین مالی، عیسی قدرت؛ معین عواید گمرکات و ساجد تقوی؛ رییس دفتر وزیر مالیه نیز آمده‌است.

رییس عمومی گمرکات، رییس عواید گمرکات، رییسان مالیه دهندگان بزرگ و متوسط، رییس خزاین، رییسان گمرک‌های کابل، هرات، بلخ، ننگرهار و برخی ولایات دیگر با معاونین شان، از دیگر مقامات ارشد وزارت مالیه اند که ممنوع الخروج شده‌اند.

در این فهرست شماری دیگر از کارمندان وزارت مالیه نیز شامل اند. از مقام‌های فرودگاه کابل خواسته شده که تا زمانی که این افراد حکم ریاست جمهوری را نداشته باشند، برای شان اجازه سفر ندهند.

یک منبع در وزارت مالیه ممنوع‌الخروج شدن این شمار از کارمندان این وزارت را تایید کرد. درباره علت ممنوع‌الخروج شدن آنان اما تا کنون جزئیاتی ارایه نشده‌است.

  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24