مقامات نظامی در هرات از آموزش سربازان بازدید کردند

مقامات نظامی امارت اسلامی با بازدید از جریان آموزش سربازان در قول اردو 207 فاروق گفته‌اند که مجاهدین در راستای آموزش نظامی مسلکی عمل کرده تا خدمت‌گزار مردم باشند.
به گزارش خبرگزاری جمهور، طبق خبرنامۀ آژانس باختر مسئولان نظامی امارت اسلامی از جریان آموزش سربازان در قول اردو 207 فاروق بازدید کردند.
در این خبرنامه ذکر شده که بریالی، معاون قول اردو 207 فاروق از سربازان تحت آموزش خواسته که در راستای کسب دانش و تعلیمات نظامی، مسلکی عمل کنند.
در ادامه مولوی عبدالرحمن حقانی، رئیس ارکان قول اردوی 207 فاروق هم از سربازان خواست تا با آموختن شیوه های جدید نظامی خدمت‌گزار مردم باشند.
گفتنی است که در حال حاضر حدود 450 تن از سربازان مصروف فراگیری تعلیمات نظامی هستند.
این سربازان بعد از فارغ شدن دوره آموزشی نظامی برای تامین امنیت شهر هرات و ولسوالی‌های این ولایت مقرر خواهند شد.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.