مقامات نظامی در هرات از آموزش سربازان بازدید کردند
مقامات نظامی در هرات از آموزش سربازان بازدید کردند

مقامات نظامی امارت اسلامی با بازدید از جریان آموزش سربازان در قول اردو 207 فاروق گفته‌اند که "مجاهدین" در راستای آموزش نظامی مسلکی عمل کرده تا خدمت‌گزار مردم باشند.

مقامات نظامی امارت اسلامی با بازدید از جریان آموزش سربازان در قول اردو ۲۰۷ فاروق گفته‌اند که مجاهدین در راستای آموزش نظامی مسلکی عمل کرده تا خدمت‌گزار مردم باشند.
به گزارش خبرگزاری جمهور، طبق خبرنامۀ آژانس باختر مسئولان نظامی امارت اسلامی از جریان آموزش سربازان در قول اردو ۲۰۷ فاروق بازدید کردند.
در این خبرنامه ذکر شده که بریالی، معاون قول اردو ۲۰۷ فاروق از سربازان تحت آموزش خواسته که در راستای کسب دانش و تعلیمات نظامی، مسلکی عمل کنند.
در ادامه مولوی عبدالرحمن حقانی، رئیس ارکان قول اردوی ۲۰۷ فاروق هم از سربازان خواست تا با آموختن شیوه های جدید نظامی خدمت‌گزار مردم باشند.
گفتنی است که در حال حاضر حدود ۴۵۰ تن از سربازان مصروف فراگیری تعلیمات نظامی هستند.
این سربازان بعد از فارغ شدن دوره آموزشی نظامی برای تامین امنیت شهر هرات و ولسوالی‌های این ولایت مقرر خواهند شد.

  • نویسنده : روح الله حیدری
  • منبع خبر : سایت خبری وطن24