معماران صلح در هرات ماسک توزیع کردند
معماران صلح در هرات ماسک توزیع کردند

جوانان تیم معماران صلح هرات دو هزار و 100 عدد ماسک را به فعالان مدنی، رسانه‌ای و باشندگان این ولایت توزیع کردند.

جوانان تیم معماران صلح هرات دو هزار و ۱۰۰ عدد ماسک را به فعالان مدنی، رسانه‌ای و باشندگان این ولایت توزیع کردند.

فاطمه کریمی، مسئول برگزاری این برنامه به خبرگزاری وطن۲۴ گفت: هدف از توزیع این ماسک‌ها از یک سو مبارزه با کرونا بود تا باشندگان این ولایت به ویروس کرونا گرفتار نشوند و از طرفی دیگر ترویج فرهنگ صلح خواهی در میان مردم.

وی بیان داشت اگر در روزهای آینده مکاتب در هرات شروع شود این ماسک‌ها برای دانش آموزان هم توزیع می‌گردد.

به گفته او کرونا در کشور مانند جنگ بوده که همه افراد جامعه را متضرر ساخته و باید پیش از مبتلا شدن به این ویروس خود را وقایع کنند.

خانم کریمی در ادامه گفت معماران صلح هرات نه تنها از طریق رسانه‌ها بلکه توسط صفحات اجتماعی هم به مردم اطلاع رسانی می‌کنند تا کرونا را جدی بگیرند.

مسئول برگزاری این برنامه از تاجران و دیگر افراد خیر هرات خواست که مردم این ولایت را در امر مبارزه با کرونا کمک کنند.

بعد از ختم عید قربان نگرانی‌ها از اوج گرفتن دوباره کرونا شهروندان و جامعه پزشکی هرات را تکان داده است.

این چالش درمانی در حالی است که هم اکنون بحث صلح، مهمترین حرف سیاسی این روزهای افغانستان است.

  • نویسنده : حسن شریفی
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24