معرفی کابینه جدید اولین کار حکومت است

کسانی نزدیک به عبدالله عبدالله می‌گویند که از سیاست‌گران خواسته شده است تا نام‌های افراد شایسته را برای عضویت در کابینه معرفی کنند.

ریاست جمهوری می گوید که کار برای معرفی کابینه تازه اولویت حکومت است و به زودی اعضای کابینه به مجلس معرفی خواهند شد.

سخنگوی ریاست جمهوری از معرفی آعضای کابینه به مجلس نماینده گان در روز های نزدیک سخن می زند.

صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری، گفت: “یکی از اولویت‌های حکومت افغانستان این است که هرچه زودتر نامزدها برای اعراض پست های کابینه به پارلمان افغانستان معرفی شوند. در این قسمت یک مقدار پیشرفت ها هم است.”

در حالی که بر بنیاد توافق نامه سیاسی باید عبدالله عبدالله در پنجاه درصد کابینه سهم داشته باشد، نزدیکان آقای عبدالله می‌گویند که گفتگوهای عبدالله عبدالله در بارۀ سهم آنان در ریاست‌های مستقل نهایی نشده است.

فضل احمد معنوی، از کسان نزدیک به عبدالله عبدالله، گفت: “از سیاسیون خواسته شده است لیست واجدین شرایط خود را که به کابینه راه پیدا بکند بیاورند، و طبیعی است همان اشخاصی که واجد شرایط باشد، به کابینه راه خواهند یافت، ولی هنوزهم بحث روی بعضی از موضوعات ادامه دارد، روی ریاست های مستقل و بعضی نهادهای دیگر.”

شهزاده شاهد، مشاور رییس جمهور پیشین، گفت: “هرچه زودتر باید کابینه حکومت فراگیر ملی باید آماده شود.”

از برگذاری مراسم سوگند رییس جمهور غنی در حدود سه ماه می گذرد، اما وی به علت کشمکش های سیاسی با عبدالله عبدالله نتوانسته است تا کنون کابینه تازه اش را معرفی کند.

با امضای توافق نامه سیاسی با عبدالله عبدالله اکنون انتظار می رود که کابینه حکومت مشارکتی به مجلس نماینده گان معرفی شود.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.