مشکلات گمرکی را با مقامات وزارت مالیه در میان گذاشته است

معاون والی هرات می‌گوید برای کاهش مواد سوختی مانند گاز، پطرول و دیزل، آنان به موترهای حامل سوخت اجازه ورود داده و “نرمش سنتر” را غیر فعال کرده است.

به گفته معاون والی هرات یک هیئت از چهار وزارت تعیین شده و در حال بررسی وضعیت هستند تا محصولات گمرکی پایین آورده و چالش‌ها را برطرف کنند.

به گزارش خبرگزاری وطن24، مولوی شیراحمد عمار مهاجر، معاون والی هرات می‌‌‌‌‌‌‌گوید: با معین وزارت مالیه و گمرکات در مورد مشکلاتی در گمرکات صحبت کرده است.

وی بیان داشت تاجران از اداره محلی خواسته که مشکلات شان در پرداخت مالیات گمرکی حل شود تا بازرگانان بتوانند به راحتی واردات شان را انجام دهند.

معاون والی هرات در ادامه تأکید کرد پس از برطرف کردن این نگرانی‌ها اداره محلی با شهرداری، مسئول صنعت و پیشه وران برای قیمت گذاری در بازار تصمیم خواهند گرفت.

پیش از این اعضای اتحادیه مواد نفتی هرات گفته بودند که دلیل بلند رفتن قیمت مواد سوختی افزایش چهار برابری مواد سوختی در بازارهای جهانی می‌باشد.

به گفته اعضای این اتحادیه در سه ماه اخیر قیمت مواد سوختی در هر تُن در بازارهای جهانی از 180 تا 300 دالر افزایش داشته است.

در این اواخر قیمت مواد سوختی در بازار هرات افزایش داشته که باعث نگرانی باشندگان این ولایت شده است.

هم اکنون پطرول لیتر 67 افغانی و گازمایع کیلوی 80 افغانی در بازار هرات به فروش می‌رسد.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.