مشکلات اقتصادی که گلو‌گیر کارمندان دولتی و صحی در بادغیس می‌باشد/حقوق چهار ماه پرداخت نشده است

کارمندان دولتی و همچنان کارمندان صحی در بادغیس گفته‌اند که تا کنون از پنج ماه معاش کرای شان فقط یک ماه پرداخت شده است و تا کنون چهار ماه دیگر باقی مانده است.

در همین حال سه ماه از معاشات کارمندان از دولتی پیشین بوده و دو ماه باقی مانده بعد از تغییر حکومت و روی کار آمدن امارت اسلامی می‌باشد.

در همین حال گفته شده از این دوماه یک ماه آن پرداخت شده است.

محمدرحیم حکیمی مدیر شفاخانه بادغیس به خبرگزاری وطن24 می‌گوید: “وضعیت بد اقتصادی به دلیل دگرگونی‌های سیاسی به وجود آمده استو به همین دلیل می‌باشد که حدود 5 ماه از کاکنان دولتی و صحی تا کنون حقوق خود را دریافت نکردند.”

او در ادامه افزود از این پنج ماه یک ماه آن با دستورات جدید از سوی مقامات امارت اسلامی پرداخت شده است.

وی بیان کرده تا کنون تردیدهای برای پرداخت معاشات در دولت پیشین به صورت گزارشات غیر رسمی وجود دارد.

همچنان برخی از گزارشات وجود دارد که به دلیل مشکلات اقتصادی برخی از کارمندان به دلیل نبود پول دست به فروش وسایل خانه شدند.

در ادامه مولوی بازمحمد سروری رئیس اطلاعات فرهنگ ولایت بادغیس گفت: “طی دستور ذبیح‌الله مجاهد معاشات معلمان و کارمندان دولتی و صحی قرار است پرداخت شود.”

وی عنوان کرد این پروسه مدتی زمان بر بوده و در حالی طی مراحل می‌باشد تا معاشات باقی مانده هم پرداخت شود.

آقای سروری گفته این مشکلات به زودی حل خواهد شد و از مردم خواست آرام و همکار دولت اسلامی باشند.

این درحالیست آگاهان اقتصادی گفته‌اند برای بحران وضعیت فعلی باید برنامه‌ای درست و مدیریت عالی تنظیم شود تا در زمان کم افغانستان از این وضعیت بیرون شود.

همچنان تغییر این وضعیت به عملکرد مسئولان دولتی هم رابطه مستقم دارد تا در روابط خارجی و بین‌المل چی عملکردی از خود نشان خواهند داد.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.