مسعوده کرخی با رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات دیدار کرد

مسعوده کرخی، نماینده مردم در حکومت سابق به همراه شماری از زنان ولایت هرات با رئیس اطلاعات و فرهنگ این ولایت دیدار کرده و خواهان حل مشکلاتشان شدند.

به گزارش خبرگزاری وطن24، در خبرنامۀ اداره اطلاعات و فرهنگ هرات که به رسانه‌ها فرستاده، آمده که در این دیدار مسعوده کروخی نمایندۀ مردم در مجلس نمایندگان حکومت سابق همراه با جمعی از بانوان روی مسائل مختلف با رئیس اطلاعات فرهنگ امارت اسلامی صحبت کردند.

در خبرنامه نوشته شده که در این دیدار بانوان اشتراک کننده از تأمین امنیت فعلی ابراز رضایت کرده و روی مسائل مختلف اجتماعی، فرهنگی واقتصادی صحبت کردند.

به نقل از خبرنامه، این بانوان از امارت اسلامی خواستند که از قشر تحصیل کرده استفادۀ بیشتری صورت گیرد.

در همین حال نعیم‌الحق حقانی، رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات می‌گوید: “تبلیغاتی که در 20 ساله گذشته علیه امارت اسلامی افغانستان صورت گرفته کاملا دروغ بوده است.”

او به این بانوان اطمینان داد که مشکلشان را از طریق مراجع مربوطه پیگیری و حل خواهد شد.

 

 

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.