منشوری از آگاهی ها

مسابقه کتاب خوانی با حضور 1500 تن در هرات

در این مسابقه که میان یک هزار و پنجصد تن از جوانان هرات برپا شده است، سعی شده تا شیوه زندگی درست را از طریق قرآن آموزش داد.

در همین حال مطرح شده که این چنین مسابقات، میتواند سرانه کتاب خوانی را در کشور افزایش دهد.

 

نظرات بسته شده است.