مسئولان اداره کار هرات: ۱۰۰ کودک بی‌سرپرست را در شب‌های سرد از خیابان‌های شهر جمع‌ کردیم
مسئولان اداره کار هرات: ۱۰۰ کودک بی‌سرپرست را در شب‌های سرد از خیابان‌های شهر جمع‌ کردیم

مسئولان در اداره کار هرات می‌گویند که 100 کودک بی‌سرپرست به شمول 30 دختر را در شب‌های سرد هرات به پرورشگاه منتقل کرده اند.

مسئولان در اداره کار هرات می‌گویند که ۱۰۰ کودک بی‌سرپرست به شمول ۳۰ دختر را در شب‌های سرد هرات به پرورشگاه منتقل کرده اند.

به گزارش خبرگزاری وطن۲۴، مولوی خالد شفیق، مسئول پرورشگاه خواجه عبدالله انصاری هرات می‌گوید: «در شب و روزهای سرد تیم‌های اداره کار به رهبری رئیس کار و امور اجتماعی هرات ۱۰۰ کودک بی‌سرپرست را از خیابان‌ها جمع‌آوری کردند.»

به‌گفته مولوی خالد از این میان، ۳۰ تن دختر و ۷۰ تن دیگر پسران هستند.

مسئول پرورشگاه خواجه عبدالله انصاری هرات تاکید می‌کند که به همکاری مسئولان حکومتی و برخی موسسات شرایط مناسب زندگی و تعلیم و تربیه برای کودکان بی‌سرپرست که در پرورشگاه‌ها بود و باش دارند، فراهم شده است.

با جمع‌آوری این تعداد کودک، در حال حاضر اضافه‌تر از ۴۰۰ کودک بی‌سرپرست در پرورشگاه‌های خصوصی و حکومتی هرات نگه‌داری می‌شوند.

دو پرورشگاه حکومتی و دو پرورشگاه خصوصی در هرات فعالیت دارند.

در صورت حمایت از این مراکز کودکان بی‌سرپرست هم می‌توانند به صورت اساسی آموزش ببینند و در آینده جامعه تاثیرگذار باشند.

 

 

  • نویسنده : عبدالله اخلاقی
  • منبع خبر : سایت خبری وطن24