مریضان وخیم نیاز به آکسیجن دارند/تا هفته دیگر تست در خود فراه گرفته می‌شود
مریضان وخیم نیاز به آکسیجن دارند/تا هفته دیگر تست در خود فراه گرفته می‌شود

مسئولان شفاخانه کوید19 ولایت فراه از افزایش تلفات و مریضان به ویروس کرونا در این ولایت گفته و همچنین کمبود بالن گاز آکسیجن را از مشکلات اساسی مرکز درمانی این ولایت اظهار کرده‌اند.

مسئولان شفاخانه کوید۱۹ ولایت فراه از افزایش تلفات و مریضان به ویروس کرونا در این ولایت گفته و همچنین کمبود بالن گاز آکسیجن را از مشکلات اساسی مرکز درمانی این ولایت اظهار کرده‌اند.

داکتر میرویس افضلی، رئیس شفاخانه کوید۱۹ در ولایت فراه به خبرگزاری وطن۲۴ گفت: “با شروع موج دوم و افزایش تعداد مریضان وخیم در فراه شفاخانه این ولایت به کمبود بالن آکسیجن رو به رو شده است.”

وی بیان کرد در فراه مرکز تهیه گاز آکسیجن نبوده و بالن‌های گاز آکسیجن از ولایت هرات به فراه فرستاده می‌شود.

او گفته به دلیل شرایط راه و کندی انتقال بالن‌ها به شفاخانه کوید۱۹ فراه به کمبود اکسیجن رو به رو شده بود.

آقای افضلی برعلاوه کرد که ولایت فراه روزانه حدود ۱۵۰ بالن گاز آکسیجن احتیاج دارد که این ولایت در چند روز ۲۰۰ بالن از ولایت هرات و ۲۰۰ بالن دیگر هم از کندهار و دیگر ولایات تهیه کردند.

رئیس شفاخانه ک.ید۱۹ فراه مشکلات از جمله تست گیری که در گذشته و جدیدا هم کمبود بالن گاز آکسیجن به وزارت صحت عامه افغانستان و به پایتخت رسانیده شده دو آنها هم در این زمینه گفته‌اند اقداماتی خواهند کرد.

با این همه افضلی ذکر کرد که از جهت تست گیری دستگاهی برای ولایت فراه تا هفته دیگر به بهره برداری می‌رسد و نه تنها خود فراه به ولایت هم جوار هم در زمینه تست گیری کمک خواهد شد.

این درحالیست که موج دوم کرونا در ولایت فراه مریضان و قربانیان ویروس کرونا در این ولایت افزایش یافته است.

گفته شده حدودا روزانه در این ولایت ۱۵ الی ۲۰ مریض حالتشان وخیم می‌باشد و چند تن هم قربانی این ویروس می‌شوند.

در مقابل مردم فراه با دیدن وضع فعلی این ولایت به طور جدی نکات صحی را رعایت نمی‌کنند.

  • نویسنده : روح‌الله حیدری
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24