مرگ محیط زیست ولایت هرات نزدیک است/کار روی انتخاب پارک ملی