مرز تجاری تورخم و سپین بولدک پنج روز در هفته باز می باشد
مرز تجاری تورخم و سپین بولدک پنج روز در هفته باز می باشد

وزارت صنعت و تجارت اعلام کرده که گذرگاه‌های تورخم و سپین بولدک پس از این هفته 5 روز بر روی اموال تجارتی و مواد خوراکی باز خواهد بود.

وزارت صنعت و تجارت اعلام کرده که گذرگاه‌های تورخم و سپین بولدک پس از این هفته ۵ روز بر روی اموال تجارتی و مواد خوراکی باز خواهد بود.

این وزارت افزوده که این موافقت بر اثر تلاش‌های وزارت صنعت و تجارت و همکاری مقامات پاکستانی، بخصوص سفارت آن کشور در افغانستان صورت گرفته است.

وزارت تجارت بیان داشته که بر بنیاد این تصمیم مشترک، قرار است دو گذرگاه تورخم و سپین بولدک سر از هفته آینده، بین روزهای دوشنبه تا جمعه باز باشند.

این وزارت ابراز اطمینان کرده که با گشایش این بنادر مطمئنا قیمت‌ها نیز کاهش می‌یابند.

گفتنی است که پس شیوع ویروس کرونا در افغانستان و پاکستان، پاکستان این دو گذرگاه را بر روی اموال تجارتی افغانستان بست و هزاران کانتینر اموال تجارتی در آن طرف مرز متوقف ماند.

اما دولت افغانستان حدود یک ماه پیش بر اثر تلاش‌های دیپلماتیک اجازه انتقال اموال تجارتی تاجران افغان به کشور را دریافت کرد.

دولت پاکستان گفته بود که هفته سه روز دو گذرگاه تورخم و سپین بولدک را باز می‌کند؛ اما این مدت از سوی تاجران افغان ناکافی خوانده شده بود.

  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24