منشوری از آگاهی ها

مردم هرات: ما بیکاریم؛ کجا است پروژه‌های انکشافی‌تان؟

بنا بر گفته آنان، قرار بود با افتتاح پروژه‌های انکشافی، کارهای زیادی برای مردم فراهم شود ولی تا کنون از آن خبری نیست.

از جانبی، مسئولان محلی هرات مردم را به صبر برای فراهم شدن کار و شغل فراوان دعوت می‌کنند.

 

نظرات بسته شده است.