مردم هرات روحیه خوب همکاری با پولیس را دارا هستند

رئیس عمومی پولیس مردمی افغانستان به ولایت هرات سفر کرده است.

عبدالمعین معین، در این سفر ضمن دیدار از بخش‌های مختلف فرماندهی پولیس از جمله فوریت‌های پولیسی 119 و بخش مطبوعات، با اقشار مختلف مردمی گفتگو کرده است.

او در این سفر مردم ولایت هرات را همکاران خوب با پولیس دانسته و تاکید کرده که این روحیه باید تقویت بیشتر هم بشود.

در همین حال گفته شده که این سفر به منظور ارزیابی کارکردهای پولیس مردمی هرات هم بوده است.

وظیفه این بخش در هر ولایت، نزدیکی بیشتر مردم با نیروهای این ارگان است.

مسئولیت پولیس مردمی هرات را عبدالرئوف احمدی دارد.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.