مردم محل خواهان توقف موقت عملیات شاهراه غور – کابل شدند

دلیل این خواسته آنان، خسارت‌هایی بوده که به خانه‌ها و کشت و کار آنان وارد شده است.

عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور به خبرگزاری وطن24 گفت: به دنبال این تقاضای مردم، قوای دولتی هم عملیات را به صورت موقت توقف داده‌اند.

به بیان وی، عملیات به زودی از سر گرفته خواهد شد و پیش‌روی به سمت مواضع طالبان در سومک ادامه می‌یابد.

این مقام اشاره کرد زد و خوردهای شبانه روز گذشته در این منطقه، سه کشته و 9 زخمی از قوای دولتی و 19 کشته از طالبان گرفته است.

خطیبی گفته جراحات نیروهای زخمی شده سطحی بوده و آنان در حال بهبود هستند.

این آمار را طالبان رد کرده و ادعا دارد 20 نیروی دولتی و کمتر از 10 عضو آنان کشته شدند.

سخنگوی والی غور در ادامه از تخلیه باشندگان چند روستایی که در محلات درگیری واقع شده‌اند، خبر داد.

او گفت مردم از این مناطق به روستاهای همجوار خود نقل مکان کرده‌اند اما نگران خسارت‌های احتمالی به خانه و زمین‌های کشاورزی خود هستند.

خطیبی افزود نیروهای دولتی هم از تخلیه مناطق به دلیل جلوگیری از تلفات ملکی استقبال می‌کنند و تلاش دارند میزان آسیب و خسارات را به اموال مردم به حداقل برسانند.

عملیات ولسوالی دولتیار از دو روز پیش به منظور پاکسازی شاهراه غور – کابل آغاز شده است.

 

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.