مردم لوگر عجله برای استخراج معدن مس عینک دارند

استخراج معدن مس عینک تا هنوز به دلیل وجود آثار باستانی و روند انتقال آنان متوقف می‌باشد.

معدن مس عینک یکی از بزرگترین معادن مس در جهان می‌باشد.

با استخراج این معدن تغییر اساسی در اقتصاد افغانستان به وجود خواهد آمد.

اما والی لوگر خواستار استخراج هر چه زودتر معدن مس عینک شده است.

به گزارش خبرگزاری وطن24، مولوی ضیاءالرحمن مدنی، والی لوگر با معاون شرکت MCC که قرار داد کننده استخراج مس عینک است، دیدار و گفتگو کرد.

این دیدار در دفتر کاری والی لوگر صورت گرفته و او خواستار هر چه زودتر استخراج این معدن از سوی شرکت چینی شده است.

«زنگ جیکوی» معاون شرکت چینی قرارداد کننده استخراج معدن مس عینک است.

او مقابل گفته‌های والی، وجود آثار باستانی و انتقال آنان به مکان دیگر را دلیل متوقف بودن روند استخراج معدن مس عنوان کرده است.

همچنین مسئول این شرکت تقاضای همکاری از والی لوگر در قبال مشکلات و چالش‌های سد راه استخراج معدن مس عینک کرد.

زنگ جیکوی گفت: «ما متعهد به استخراج معدن مس عینک هستیم».

اما والی لوگر در مقابل گفته‌های معاون شرکت MCC خواست استخراج هر چه زودتر این معدن را از زبان مردم منتقل کرده است.

مردم لوگر می‌خواهند هر چه زودتر مشکلات موجود حل و روند استخراج این معدن آغاز گردد.

خواستی که به دلیل پایین بودن وضعیت اقتصادی و نبود کار مردم این ولایت کردند.

مشکلاتی که با آغاز استخراج معدن می‌توانند رفع گردد.

والی لوگر عنوان کرد اداره محلی این ولایت در راستای حل مشکلات سد راه استخراج معدن مس عینک تلاش خواهد کرد و اطمینان خاطر برای شرکت قرار کننده داد.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.