مردم قربانی اصلی لجبازی‌های دولت و طالبان در بادغیس هستند
مردم قربانی اصلی لجبازی‌های دولت و طالبان در بادغیس هستند

رئیس شورای ولایتی بادغیس به دنبال قطعی برق، توقف فعالیت شبکه‌های مخابراتی و مسدود بودن شاهراه‌های این ولایت، مردم را قربانی همیشگی این گونه دشمنی‌های دولت و طالبان خوانده است.

عبدالعزیز بیگ، رئیس شورای ولایتی بادغیس به خبرگزاری وطن۲۴ گفت: طوری که معلوم می‌شود، قطع برق و توقف فعالیت شبکه‌های مخابراتی در این ولایت تا مدت نامعلومی دوام خواهد یافت.

وی دولت را در حل این بحران ناتوان خواند و بیان داشت که این مسئله خارج از قدرت دولت محلی است که بخواهد برای حل آن تلاش کند.

پس از آن که چند ماه پیش دولت به درخواست مردم ولسوالی جوند، مسیر اکمالات و تأمین مواد خوراکی طالبان را مسدود ساخت، این گروه نیز به تازگی اقدام به قطع برق بادغیس و شهر قلعه‌نو و نیز توقف فعالیت شبکه‌های مخابراتی کرده است.

لین‌های برق در منطقه “سنگ آتش” ولسوالی مقر، جایی که طالبان بر آن تسلط دارند، از سوی این گروه قطع شده و دولت برای برطرف کردن مشکل نیاز به راه‌اندازی یک عملیات قدرتمند نظامی دارد.

اما دولت محلی بادغیس گفته کاری از دستش برنمی‌آید و تنها گزینه‌ای که دارد، حل مسأله با کمک بزرگان قومی است.

رئیس شورای ولایتی بادغیس افزود با آن که هم دولت و هم طالبان از تداوم این وضعیت متضرر می‌شوند اما مردم قربانی همیشگی این گونه لجبازی‌های دولت و طالبان بوده‌اند.

او یادآور شد اگر برق قطع شود، اگر فعالیت شبکه‌های مخابراتی متوقف شود و اگر مسیر راه‌ها مسدود شوند، در هر صورت مردم بادغیس بیشترین ضربه را خواهند دید.

حدود یک هفته است که طالبان برق بادغیس و فعالیت شبکه‌های مخابراتی به جز شرکت سلام را قطع کرده است.

  • نویسنده : علی جوادی
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24