مردم جوند در گروگان طالبان قرار دارند

اداره محلی ولایت بادغیس می‌گوید طالبان مردم ولسوالی جوند را به گروگان گرفته‌اند و نمی‌گذارند زندگی آرامی داشته باشند.

نجم‌الدین برهانی، سخنگوی والی بادغیس به خبرگزاری وطن24 گفت: در حال حاضر مردم جوند در وضع نامناسبی به سر می‌برند ولی دولت نمی‌گذارد آنان به بحران برسند.

به بیان وی، طالبان از چند هفته قبل به این طرف تمامی راه‌های منتهی به مرکز ولسوالی را ماین گذاری کرده و مانع رسیدن غذا و دارو به این منطقه می‌شوند.

این مقام خبر می‌دهد روز گذشته مقامات ارشد بادغیس از جمله والی، مسئولان نهادهای امنیتی، وکلای شورای ولایتی و پارلمان به مرکز جوند سفر هوایی داشتند.

به گفته او، در این سفر مایحتاج دارویی و غذایی مردم مرکز جوند برای دو ماه منتقل شده است.

برهانی در ادامه گفت طالبان سرسختانه به این وضعیت ادامه می‌دهند و دولت هم در این میان کوتاه نمیاید و به مردم از طریق هوا، مواد مورد نیاز را می‌رساند.

با این حال بهاالدین قادسی، عضو شورای ولایتی بادغیس می‌گوید هم اکنون ششصد تا هفتصد خانواده که افراد ملکی هستند، در محاصره شدید اقتصادی طالبان به سر می‌برند.

قادسی می‌افزاید غیر از مرکز ولسوالی، مردم دیگر مناطق که در تسلط طالبان است، وضعیت مطلوبی دارند.

او می‌گوید این محاصره در اصل از 12 سال پیش آغاز شده اما در هفته‌های اخیر شدت زیادی پیدا کرده است.

به بیان وی، بزرگان و متنفذان قومی با طالبان برای حل این مسئله نشست‌هایی را داشته‌اند؛ طالبان در ابتدا راضی به منحل کردن محاصره شده ولی مجددا زیر قول خود زده اند.

طالبان میخواهند با محاصره شدید اقتصادی، جوند را تصرف کنند.

اقلام اساسی که در تحریم طالبان قرار دارد، دارو و غذا است.

این ولسوالی از جمله نقاط سرخ امنیتی بادغیس است.

بالامرغاب بادغیس در سقوط مطلق به سر می‌برد ولی می‌توان گفت جوند هم دست کمی از این ولسوالی ندارد.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.