مردم بادغیس به خواسته‌های خود می‌رسند
مردم بادغیس به خواسته‌های خود می‌رسند

برخی منابع در بادغیس از وعده محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بنا بر سهیم دادن جوانان در نظام و امور انکشافی به نمایندگان این ولایت خبر‌ می‌دهند.

برخی منابع در بادغیس از وعده محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بنا بر سهیم دادن جوانان در نظام و امور انکشافی به نمایندگان این ولایت خبر‌ می‌دهند.

دیروز نماینده گان ولایت فراه و بادغیس جلسه‌ی با محمد اشرف غنی داشتند که در این جلسه مشکلات این دو ولایت را به رئیس جمهور افغانستان بیان کردند.

به گزارش خبرگزاری وطن۲۴،به نقل از خبرگزاری جمهور، عبدالبصیر عثمانی نماینده ولایت بادغیس و عبدالستار حسینی نماینده ولایت فراه خواست و پیشنهادات مردم را به گوش محمد اشرف غنی رساندند.

به بیان آنان، مشکلات این دو ولایت در عرصه‌های امنیت، توسعۀ معارف، پروژه‌های انکشافی و استخدام کادرهای ولایات مذکور در ادارات مختلف دولتی، بیان کرده و حمایت‌شان را از نظام و جمهوریت اعلام کردند.

در ادامه رئیس جمهور افغانستان هم با شنیدن گفته‌های این دو نماینده می‌‌گوید: “انکشاف در ولایات اولویت کار دولت می‌باشد.”

غنی افزود،این دو ولایت لیست کادرهای خود را بنا بر معیارهای اصلی ترتیب کنند تا در زمینه اقدامات صورت گیرد.

رئیس جمهور افغانستان در ادامه این جلسه از پروژهای انکشافی از جمله پروژه انتقال برق از ترکمنستان و تاپی صحبت کرده است.

در همین حال رئیس شورای ولایتی بادغیس هم این گفته‌ها را تایید کرده است.

عبدالعزیز بیگ رئیس شورای ولایتی بادغیس به خبرگزاری وطن۲۴، گفت: “وعدهایی رئیس جمهور افغاستان به نمایندگان و بزرگان این ولایت داده است.”

به گفته او، از کادرهای ولایت بادغیس به اساس معیار اصلی آن به امور دولتی و موظف خواهند شد.

همچنان رئیس شورای ولایتی بادغیس افزود در اداره محلی این ولایت هم تغییراتی رخ خواهد داد که والی این ولایت از دیگر ولایت ولی معاونین آن از خود ولایت بادغیس معرفی خواهند شد.

این درحالیست مردم و بزرگان بادغیس به دلیل همین موضوع اعتراض کرده و خیمه‌های تحسن را در مقابل ساختمان این ولایت برپا کرده بودند.

گفته شده بعد از صحبت‌های با مقامات مرکزی این اعتراضات ختم گردیده و اداره این ولایت دوباره به فعالیت خود آغاز کرده است.

 

  • نویسنده : روح‌الله حیدری
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24