مرحله سوم تحقیقات حادثه مرزی با ایران انجام می‌شود
مرحله سوم تحقیقات حادثه مرزی با ایران انجام می‌شود

وزارت خارجه افغانستان می‌گوید که تحقیقات کمیساری‌های مرزی دو کشور در مورد حادثه مرزی 13 ثور به نتیجه نرسیده و این موضوع به تصمیم‌گیری دیپلماتیک سپرده شده است.

وزارت خارجه افغانستان می‌گوید که تحقیقات کمیساری‌های مرزی دو کشور در مورد حادثه مرزی ۱۳ ثور به نتیجه نرسیده و این موضوع به تصمیم‌گیری دیپلماتیک سپرده شده است.

گران هیواد سخنگوی وزارت امور خارجه در یک پیام ویدیویی که شب گذشته منتشر شده، گفته که تحقیقات همه جانبه در مورد حادثه ۱۳ ثور مرزی با ایران وارد مرحله سوم شد.

مرحله اول شامل تحقیق هیات دولت تحت ریاست سرمفتش نظامی سرقوماندانی اعلای قوای مسلح انجام شد. این هیات از محل حادثه بازدید و جزئیات حادثه، شهود و مدارک را مستند سازی نموده و قربانیان را شناسایی کرد.

آقای هیواد گفت که گزارش این هیات با رهبری دولت شریک شد و برای خانواده‌های قربانیانی که محل اقامت‌شان هرات و فاریاب اند یک یک نمره زمین رهایشی و مبلغ ۱۰۰ هزار افغانی توزیع شد و برای نجات یافته گان ۵۰ هزار افغانی مساعدت به عمل آمد.

سخنگوی وزارت خارجه در مورد تحقیقات مرزی که از سوی کمیساران دو کشور انجام شده نیز گفت که کمیسیاران افغان اسناد و شواهد را با کمیساران ایرانی در میان گذاشتند اما متاسفانه مورد قبول جانب ایرانی قرار نگرفته است.

آقای هیواد می‌گوید که با در نظرداشت این وضعیت مبنی بر مفاد موافقتنامه سرحدی میان دو کشور تحقیق به مراجع دیپلماتیک دو کشور ارجاع می‌گردد.

به گفته او، با در نظرداشت این اصل، جانب ایران به سفارت افغانستان در تهران در مورد تعیین هیات بلند رتبه دیپلماتیک از طرف خویش اطلاع داده و قرار است فردا این هیات رسماً به سفارت افغانستان مقیم تهران معرفی گردد تا در انجام تحقیقات با هیات دیپلماتیک جانب افغانستان کار کند.

او تاکید کرد که حکومت افغانستان مصمم است تا به هدف تامین عدالت و جلوگیری از تکرار چنین حوادث این تحقیقات را با تمام قوت انجام دهد.

گفتنی است که به تاریخ ۱۳ ثور ماه جاری گزارش‌های منتشر شد که ۵۷ تن از شهروندان کارگر افغان هنگام ورود به ایران از سوی مرزبانان ایرانی مورد اذیت و آزار قرار گرفته و سپس به دریا انداخته شده که در نتیجه آن ۲۳ تن جان باخته‌اند.

هرچند ایران این اگزارش را رد کرده؛ اما دو دولت افغانستان و ایران برای تحقیق مشترک در زمینه توافق کرده‌اند.

  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24