مخالفین برگردند و برادرگونه برای آبادی کشور تلاش کنند

معین سیاسی وزارت خارجه امارت گفته که مخالفین حکومت به کشورشان برگردند و برادرگونه برای آبادی کشور تلاش کنند.

این صحبت‌ها در بازدید از پایگاه ارتش 207 فاروق در ولایت هرات بیان شده است.

به گزارش خبرگزاری وطن24، طبق خبرنامه اداره محلی هرات، شیرمحمد عباس ستانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه از پایگاه ارتش 207 فاروق این ولایت بازدید کرده و در جمعی از مقامات و مجاهدین صحبت کرده است.

او در گفته‌هایش درخواست کرد که تمام کسانی که به خارج از افغانستان رفته‌اند، بازگردند و برای آبادی کشور تلاش کنند.

وی بیان کرد: “آغوش امارت اسلامی برای همه باز است.”

معین سیاسی وزارت خارجه افزود که امارت اسلامی خواهان روابط سیاسی دوستانه و متقابل با تمام کشورهای جهان می‌باشد.

این اولین باریست که عباس ستانکزی به عنوان معین سیاسی کشور به هرات سفر می‌کند.

 

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.