ما منشوری نداریم که ارائه بدهیم/خبر رد است

منشور طرز حکومتی طالبان که در رسانه‌ها پخش شده بود، توسط سخنگوی این گروه رد شد.

این منشور رد شده بر امارت اسلامی و پرچم سفید تاکید داشت.

به گزارش خبرگزاری وطن24، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در خبرنامه ای گفته است: “این اوراق هیچ ربطی به امارت اسلامی ندارد و تا هنوز از طرف امارت اسلامی هیچ اسنادی بر حکومت داری در آینده ترتیب نشده است.”

وی بیان کرد، تنها لوایح ایجاد شده در زمان کنترول کامل افغانستان توسط امارات اسلامی بود، که آن هم به طور کامل نهایی نشده بود.

او گفت بعد از اشغال آمریکا، امارات اسلامی قانون و لوایحش فقط جهادی بودند و توسط کمیسون‌ مختلفی، قانون گزاری، ترتیب و تطبیق می‌شدند.

سخنگوی طالبان گفته غیراز اوراق گذشته، هیچ اوراق دیگری مربوط به امارت اسلامی نیست.

این در حالی هست که روز گذشته توسط رسانه‌ها منشوری از حکومت داری طالبان به نشر رسیده که نوع حکومت داری قبلی طالبان را نشان می‌داد.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.