پاکستان به جای دوستی، تروریسم را روانه افغانستان می‌کند
پاکستان به جای دوستی، تروریسم را روانه افغانستان می‌کند

با سفر نخست وزیر پاکستان به کابل شماری از فعالان مدنی و باشندگان هرات علیه سیاست‌های این کشور در قبال افغانستان دست به اعتراض زدند.

با سفر نخست وزیر پاکستان به کابل شماری از فعالان مدنی و باشندگان هرات علیه سیاست‌های این کشور در قبال افغانستان دست به اعتراض زدند.

به گزارش خبرگزاری وطن۲۴، امید ناب، مسئول رئیس سازمان حمایت از جامع مدنی هرات می‌گوید: هدف اعتراض امروز شان این است که از نخست وزیر پاکستان بخواهند که از ورود تروریستان به افغانستان جلوگیری کنند.

وی بیان داشت تروریست‌‌‌ها در پاکستان پناهگاهای امنی دارند و برای جنگ به افغانستان می‌آیند.

این عضو فعال مدنی هرات از جامع جهانی خواست با تمام توان بالای پاکستان فشار بیاورند تا آنان دست از حمایت تروریستان برداشته و در روند صلح مردم افغانستان را کمک کنند.

در همین حال فیروزاحمد بهزاد، یکی دیگر از فعالان مدنی هرات گفت: شهروندان کشور مداخلات کشورهای خارجی را در امور داخلی افغانستان محکوم می‌کنند.

وی یادآور شد با آن که مردم افغانستان در تلاش است که یک صلح پایدار را در کشورشان تأمین کنند اما کشورهای همسایه همواره در این زمینه سنگ اندازی می‌کنند.

افراد معترض در این گردهمایی خواهان توقف سریع مداخلات کشور پاکستان در امور داخلی افغانستان شدند.

از چندین سال به این طرف است که انگشت انتقاد مردم و دولت افغانستان به طرف پاکستان بوده و خواهان همکاری صادقانه این کشور هستند.

  • نویسنده : حسن شریفی
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24