قطع چند روزه برق در هرات به صنعت خسارت زده است
قطع چند روزه برق در هرات به صنعت خسارت زده است

قطع برق ترکمنستان چند روزی است بخش‌هایی از هرات را به تاریکی فرو برده و در کنار آن به صنعت و کسب و کار هم آسیب‌هایی را وارد ساخته است.

همین موضوع کار در بسیاری از فابریکه‌ها، کارگاه‌ها، تولیدی‌ها و کارهای تعمیراتی و فروش را مختل ساخته و آنها را دچار خسارت کرده است.

یعنی مخالفان مسلح دولت با قطع پایه برق در مسیر خط انتقال انرژی از ترکمنستان نه تنها حکومت را به زحمت انداختند بلکه میلیون‌ها افغانی ضرر را به مردم وارد کرده‌اند.

به هر حال چنانچه پیداست برای مردم چاره‌ای جز صبر و تحمل این وضعیت وجود ندارد.

 

تصاویر را در زیر مشاهده کنید:

  • نویسنده : حسن شریفی
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24