قضیه مانکن‌ها و شفاف سازی مقامات هرات در مورد فروشگاه‌های لباس