قرار است طالبان تسلیم شده هرات تا غور را تامین امنیت کنند

به تازگی این صحبت‌ها به میان آمده که افراد تسلیم شده طالبان، پس از این در چارچوب اردو و پولیس محلی فعالیت خود را آغاز کنند.

عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور به خبرگزاری وطن24 گفت: تمام نیروهای شامل عملیات که بیش از 50 شبانه روز را در مسیر شاهراه هرات – غور مصروف پاکسازی مناطق بودند، به فیروزکوه بازگشتند.

وی ادامه داد این نیروها تمامی نقاط امتداد شاهراه را پاکسازی کردند و با دستاوردهای بسیار به عملیات پایان دادند.

خطیبی اشاره کرد در این مدت صدها تن از اعضای طالبان تسلیم شدند و دولت تصمیم دارد از این پس امنیت شاهراه را به آنان بسپارد.

این تصمیم از سوی اداره محلی مطرح شده و حکومت مرکزی در مورد آن تصمیم نهایی را خواهد گرفت.

سخنگوی والی غور می‌گوید خواسته مردم این است که شاهراه به روی رفت و آمد باز باشد و سفر در این مسیر بدون خطر و تهدید امنیتی باشد، به همین دلیل طرح جا به جایی گروه‌های مسلح در صفوف اردو و پولیس محلی روی دست است.

طی دو ماه گذشته بیش از 600 تن از اعضای طالبان با چندین سرگروپ به قوای دولتی تسلیم شدند.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.