قرارداد ۱۰ ساله انتقال برق از ازبکستان به افغانستان امضا می‌شود
قرارداد ۱۰ ساله انتقال برق از ازبکستان به افغانستان امضا می‌شود

وزارت امور خارجه کشور می‌گوید که قرارداد ده ساله انتقال برق از ازبکستان به افغانستان میان مقام‌های دو کشور تا دو هفته دیگر امضا خواهد شد.

وزارت امور خارجه کشور می‌گوید که قرارداد ده ساله انتقال برق از ازبکستان به افغانستان میان مقام‌های دو کشور تا دو هفته دیگر امضا خواهد شد.

این وزارت در خبرنامه‌ای گفته که محمدحنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه، روز گذشته با حضور در ویدیوکنفرانس مشترک وزارت‌ها و ادارات سکتوری افغانستان و ازبکستان، با اشتراک آقای عمرزاکوف سردار اکتومویچ معاون نخست وزیر، وزیر تجارت و سرمایه‌گذاری ازبکستان، سرپرست وزارت ترانسپورت افغانستان و معینان وزارت‌ها و روسای نهاد‌های سکتوری دو کشور، که به هدف بحث و تبادل نظر پیرامون گسترش تجارت، ترانزیت و انتقال انرژی میان دو کشور برگزار شده بود، اشتراک و سخنرانی نمود.

سرپرست وزارت امور خارجه در سخنرانی افتتاحیه اش، با تاکید بر اهمیت روابط برادرانه میان دو ملت، گسترش و تقویت تجارت، ترانزیت و انتقال انرژی میان کابل و تاشکند را نه تنها به نفع افغانستان و ازبکستان، بلکه به نفع کشور های همسایه و منطقه دانسته، خواهان توسعه هرچه بیشتر همکاری‌های اقتصادی و تجارتی میان دو کشور شد.

در ادامه، اشتراک کنندگان پیرامون گسترش مناسبات تجارتی و سرمایه گذاری، ایجاد سهولت‌ها در انتقال کالاها و عبور و مرور کامیون های تجارتی میان دو کشور، آغاز و عملی سازی پروژه های راه آهن، انتقال انرژی به افغانستان و کشور های منطقه، گسترش دهلیزهای ترانسپورتی به کشورهای آسیای مرکزی، امضای قرار داد ده ساله انتقال برق از اوزبیکستان به افغانستان به تاریخ ۲۰ آگست که مصادف به ۳۰ اسد سال جاری می‌گردد و ایجاد گروه کاری به سطح معینان وزرای تجارت دو کشور به هدف کار روی موضوعات حقوقی و تخنیکی مرتبط به پروژه های مورد نظر، توافق به عمل آوردند.

معاون نخست وزیر ازبکستان در سخنرانی اش، گسترش مناسبات اقتصادی، رشد تجارت و ایجاد سهولت‌ها برای تاجران وسرمایه گذاران هر دو کشور را مهم و ارزنده خواند.

آقای اکتومویچ ضمن قدردانی از نقش متبارز وزیر امور خارجه کشور در زمینه تقویت روابط میان دو کشور، از ایجاد یک پست عالیرتبه به سطح معین وزارت امور تجارت به هدف گسترش سرمایه گذاری میان افغانستان و اوزبیکستان را در وزارت تجارت آن کشور، نشانه توجه جدی دولت اش در امر تقویت همکاری های تجارتی میان دو کشور دانست.

آقای اکتومویچ حمایت همه جانبه دولت خویش را از طرح های گسترش همکاری تجارتی، ترانسپورتی و انتقال انرژی به افغانستان اعلان نموده و از وزیر امور خارجه کشور دعوت به عمل آورد تا در آینده نزدیک از ازبکستان دیدار به عمل آورد.

گفتنی است که افغانستان بخش زیادی از انرژِی برق خود را از کشورهای ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان تامین می‌کند.

باید گفت که تنها کابل به ۴۵۰ مگاوات برق نیاز دارد که بخش زیادی از این نیازمندی از طریق برق وارداتی تامین می‌گردد.

  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24