قالین افغانستان زیر پرچم پاکستان به فروش می‌رسد

قالین بافان ولایت هرات می‌گویند پاکستان در شکسته شدن بازار قالین افغانستان دست دارد و تولیدات کشورمان را با نام خود به جهان می‌فروشد.

آنان می‌گویند این روند، صنعت قالین افغانستان را آسیب جدی زده و می‌تواند در آینده حتی نام این صنعت را از بین ببرد.

در همین حال برخی از ادارات دولتی دارند برای نجات این صنعت، کارهای بنیادی انجام می‌دهند.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.