قالین افغانستان زیر پرچم پاکستان به فروش می‌رسد
قالین افغانستان زیر پرچم پاکستان به فروش می‌رسد

قالین بافان ولایت هرات می‌گویند پاکستان در شکسته شدن بازار قالین افغانستان دست دارد و تولیدات کشورمان را با نام خود به جهان می‌فروشد.

قالین بافان ولایت هرات می‌گویند پاکستان در شکسته شدن بازار قالین افغانستان دست دارد و تولیدات کشورمان را با نام خود به جهان می‌فروشد.

آنان می‌گویند این روند، صنعت قالین افغانستان را آسیب جدی زده و می‌تواند در آینده حتی نام این صنعت را از بین ببرد.

در همین حال برخی از ادارات دولتی دارند برای نجات این صنعت، کارهای بنیادی انجام می‌دهند.

  • نویسنده : یحیی فولادی
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24