قاری غلام نبی مسئول ناامنی‌‌‌های این ولسوالی است
قاری غلام نبی مسئول ناامنی‌‌‌های این ولسوالی است

ولسوال ادرسکن هرات می‌‌‌گوید تمام ناامنی‌‌‌های این ولسوالی به قاری غلام نبی یکی از فرمانده‌هان طالبان مربوط می‌‌‌‌شود.

ولسوال ادرسکن هرات می‌‌‌گوید تمام ناامنی‌‌‌های این ولسوالی به قاری غلام نبی یکی از فرمانده‌هان طالبان مربوط می‌‌‌‌شود.

عبدالعزیز فقیریار، ولسوالی ادرسکن هرات به خبرگزاری وطن۲۴ گفت: این فرمانده مخالفان توان جنگ رو در رو را با نیروهای امنیتی نداشته و هرزگاهی دست به حمله زده و از محل متواری می‌شود.

وی گفت قاری غلام نبی فرمانده طالبان در این ولسوالی بوده که حدود ۴۵ نفر دارد.

به بیان او این گروه در ولسوالی ادرسکن مردم را اذیت و آزار کرده و به زور از باشندگان این ولسوالی عشر و ذکات جمع آوری می‌‌‌‌کند.

آقای فقیریار گفت قاری غلام نبی کسی است که توسط دولت از زندان بگرام آزاد شده بود و حالا دوباره به صفوف مخالفان پیوسته است.

ولسوال ادرسکن هرات گفت پایگاه قبلی این گروه در منطقه “خم زیارت” بود و با آزاد شدن این فرد از زندان دوباره پایگاه شان را فعال کرده است.

وی در این گفتگو تأکید کرد اکنون وضعیت امنیتی ولسوالی ادرسکن خوب بوده و جای نگرانی نمی‌‌‌‌باشد.

  • نویسنده : حسن شریفی
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24