فلسفه مهدویت و فرهنگ انتظار، هدایت جامعه به سوی پاکی و خلق امید است
فلسفه مهدویت و فرهنگ انتظار، هدایت جامعه به سوی پاکی و خلق امید است

برخی از آگاهان امور دینی در هرات فلسفه مهدویت و انتظار را تقوا و پرهیزگاری جامعه و پرورش نهال امید در بطن آن عنوان کرده‌اند.

سید مهدی افضلی، استاد حوزه و دانشگاه در گفتگویی با خبرگزاری وطن۲۴ می‌گوید: اعتقاد به مهدویت موجب آن می‌شود که جامعه به سوی پاکیزگی گام بردارد و برای افراد اجتماع امید خلق کند.

وی در ادامه اشاره کرد که پیروان همه ادیان توحیدی اعتقاد به منجی و یا کسی که با آمدنش جامعه بشری را نجات می‌دهد، دارند.

در هندو، یهودیت، مسیحیت و اسلام منجی وجود دارد.

آقای افضلی همچنین مهدویت و فرهنگ انتظار را تکمیل کننده نبوت خواند.

 

گفتگوی صوتی را در زیر بشنوید: