فشار سنگین طالبان بر ملا امامان و نیروهای دولتی ولایت غور

طالبان در مناطقی از ولایت غور دست به فشارهای شدید مالی و امنیتی بر مردم، کارمندان دولتی و امامان مساجد زده‌اند.

بنا بر گزارش خبرگزاری وطن24، در یک هفته اخیر، فشارهای شدید طالبان بر روی این اقشار وارد شده تا ضمن گرایش به این گروه، درآمدی هم به دست آورند.

منابع اختصاصی این گزارش می‌گویند طالبان به تمام ملا امامان مساجد در ولسوالی دولتیار غور هشدار داده‌اند که دست از همکاری با دولت برداشته و پس از این در منابر خود، تبلیغ این گروه را انجام دهند.

گفته شده آن عده از کسانی که از این خواسته سرپیچی کنند، نباید در ولسوالی دولتیار ساکن بمانند.

همچنین هشدار جدی دیگر به ماموران دولتی این ولسوالی داده شده است.

قرار بر این شده تمامی قوای دولتی، چه نظامی و چه ملکی، از معاش 12 ماه خود، دو ماه را به طالبان بپردازند.

خلاف این خواسته، می‌تواند به کشته شدن آن کارمند یا نیروی دولتی خاتمه بیابد.

این وضعیت نسبتا برای آن دسته از مردمی که با دولت همکار هستند هم به وجود آمده است.

عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور نسبتا این گزارش را تائید می‌کند.

به بیان او، چنین اتفاقاتی معمولا در مناطق زیر کنترل طالبان در دولتیار رخ می‌دهد.

این مقام می‌گوید مناطق شمالی دولتیار که با مرغاب و چهارسده هم مرز است، زیر نفوذ طالبان می‌باشد.

ولسوالی دولتیار تا اواخر سال گذشته، آرام بود.

طالبان به هدف تسخیر شاهراه شرق ولایت غور، قسمت‌های مهمی از این ولسوالی را به کنترل خود در آورده‌اند.

آنان الگوی کار خود را از غرب غور و تسلط ملامصطفی بر ولسوالی‌های دولینه و شهرک گرفته‌اند.

ملامصطفی، فرمانده مشهور طالبان غور، حاکم شاهراه هرات – غور است.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.