فروشگاه‌های دارای مواد بی کیفیت و تاریخ مصرف گذشته در هرات مسدود می‌شوند

محمدعارف صادق، آمر پارک صنعتی و سرپرست اداره صنعت و تجارت هرات به خبرگزاری وطن24 گفت: این کمیسیون که متشکل از نماینده اداره صنعت و تجارت، دادستانی، صحت عامه و فرماندهی پولیس، نورم و استندرد و شهرداری می‌باشد، بازارهای نقاطی از شهر را بررسی کردند.

در این بازارها، مواد تاریخ مصرف گذشته زیادی وجود داشت که کمیسیون حمایت از مصرف کننده آنها را کشف و ضبط کرد.

مناطق قول اردو، آب بخش بادمرغان، درب خوش و فروشگاه‌های شهر توسط این کمیسیون بررسی شدند و در کنار مواد تاریخ گذشته، مواد بی کیفیت و موادی که تاریخ آنها دستکاری شده بود، از آنها به دست آمد.

سرپرست اداره صنعت و تجارت هرات می‌گوید در آینده نزدیک مواد جمع‌آوری شده سوزانده خواهند شد.

وی تاکید کرد به فروشندگان هدایت داده شده تا از فروش مواد تاریخ مصرف گذشته و بی کیفیت خودداری کنند، در غیر آن صورت فروشگاه‌ مذکور مسدود می‌شود و خود فروشنده هم به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.

در یک ماه اخیر، این دومین بار است که کمیسیون حمایت از مستهلکین اقدام به بررسی بازار به منظور کشف مواد تاریخ مصرف گذشته و بی کیفیت می‌کند.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.