فروشگاه‌های دارای مواد بی کیفیت و تاریخ مصرف گذشته در هرات مسدود می‌شوند
فروشگاه‌های دارای مواد بی کیفیت و تاریخ مصرف گذشته در هرات مسدود می‌شوند

کمیسیون حمایت از مصرف کنندگان در هرات به تمام فروشندگان به ویژه مواد غذایی هشدار داده تا از این پس، اقدام به فروش مواد تاریخ گذشته نکنند.

محمدعارف صادق، آمر پارک صنعتی و سرپرست اداره صنعت و تجارت هرات به خبرگزاری وطن۲۴ گفت: این کمیسیون که متشکل از نماینده اداره صنعت و تجارت، دادستانی، صحت عامه و فرماندهی پولیس، نورم و استندرد و شهرداری می‌باشد، بازارهای نقاطی از شهر را بررسی کردند.

در این بازارها، مواد تاریخ مصرف گذشته زیادی وجود داشت که کمیسیون حمایت از مصرف کننده آنها را کشف و ضبط کرد.

مناطق قول اردو، آب بخش بادمرغان، درب خوش و فروشگاه‌های شهر توسط این کمیسیون بررسی شدند و در کنار مواد تاریخ گذشته، مواد بی کیفیت و موادی که تاریخ آنها دستکاری شده بود، از آنها به دست آمد.

سرپرست اداره صنعت و تجارت هرات می‌گوید در آینده نزدیک مواد جمع‌آوری شده سوزانده خواهند شد.

وی تاکید کرد به فروشندگان هدایت داده شده تا از فروش مواد تاریخ مصرف گذشته و بی کیفیت خودداری کنند، در غیر آن صورت فروشگاه‌ مذکور مسدود می‌شود و خود فروشنده هم به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.

در یک ماه اخیر، این دومین بار است که کمیسیون حمایت از مستهلکین اقدام به بررسی بازار به منظور کشف مواد تاریخ مصرف گذشته و بی کیفیت می‌کند.

  • نویسنده : علی جوادی
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24