فرهنگیان و جوانان هرات روز معلم را گرامی داشتند

به گزارش خبرگزاری وطن۲۴، آصف رحمتی، آمر لیسه سلطان غیاث‌الدین غوری هرات می‌گوید: “متاسفانه تجلیل از روز آموزگار در سال‌های اخیر خیلی کم رنگ شده در حالی که بیشترین زحمت را معلمان می‌کشند.”

به گفته او، نه تنها که از روز آموزگار به درستی قدر دانی نمی‌شود بلکه توجهی هم به این قشر زحمت‌کش جامعه نشده است.

وی بیان داشت آموزگاران با مشکلات زیاد اقتصادی رو به رو بوده و معاشی را که دولت برای معلمان در نظر گرفته ناچیز است.

در این مراسم بزرگ هیچ یک از مقام‌های دولتی حضور نداشتند.

در همین حال فرهاد رئوفیان، یکی از آموزگاران لیسه سلطان  غیاث‌الدین غوری هرات می‌گوید: نیامدن رئیس معارف در این محفل یعنی کم ارزش بودن از این روز را در نزدشان نشان می‌دهد.

آموزگاران در این محفل نسبت بی‌توجهی دولت به این قشر به شدت انتقاد کردند.

معلمان حاضر در این مراسم هشدار دادند اگر دولت در قسمت افزایش معاش‌شان توجه نکند دوباره دست به اعتصاب خواهند زد.

همین سال جاری بود که تمام آموزگاران کشور به دلیل پائین بودن معاش خود دست به اعتصاب کاری زده بودند که بیش از یک ماه طول کشید.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.