فاجعه بالامرغاب سبب برکناری چند مقام ملکی و امنیتی شد

عبدالعزیز بیگ، رئیس شورای ولایتی بادغیس به خبرگزاری وطن24 گفت: نیروهای امنیتی به تازگی موفق شدند، مرکز بالامرغاب را از وجود طالبان پاکسازی کنند و پس از آن والی به همراه هیئتی وارد این ولسوالی گردیدند.

وی ادامه داد روز گذشته نیروهای دولتی خبر از پاکسازی کامل مرکز بالامرغاب دادند و پس از آن والی بادغیس به همراه ولسوال جدید وارد این ولسوالی شدند.

والی بادغیس در این سفر، فضل صدیق صدیقی را به عنوان ولسوال جدید بالامرغاب و یکی از مقام‌های امنیتی را هم به حیث فرمانده پولیس معرفی کرد.

رئیس شورای ولایتی بادغیس همچنین اشاره کرد که فرمانده لوای ارتش بادغیس هم برکنار شده است.

آقای بیگ علت برکناری مقام‌های ملکی و نظامی پیشین در بادغیس به ویژه بالامرغاب را کوتاهی در پیش‌برد وظایف و بروز بحران امنیتی اخیر در این ولایت عنوان کرد.

اداره محلی بادغیس هم از پاکسازی مرکز بالامرغاب و آغاز به کار ولسوال جدید آن خبر داد.

جمشید شهابی، سخنگوی والی بادغیس گفته روز گذشته ولسوال و فرمانده جدید بالامرغاب به گونه رسمی شروع به کار کردند.

وی علت این جا به جایی‌ها را تغییر در اوضاع بالامرغاب عنوان کرد.

سخنگوی والی بادغیس یادآوری کرد که طالبان هنوز در نقاط دور دست ولسوالی بالامرغاب حضور دارند.

اما آقای شهابی در مورد برکناری فرمانده لوای ارتش بادغیس اظهار بی‌خبری کرد و تنها اشاره داشت که به منظور پیشبرد بهتر امور، برخی تغییرات در ارتش این ولایت هم به وجود آمده است.

بالامرغاب بیش از یک و نیم ماه بود که شاهد نبردهای بی‌پیشینه و سنگین میان نیروهای امنیتی و طالبان بود.

مرکز این ولسوالی تا مرز سقوط پیش رفت و طالبان تنها موفق به تصرف پایگاه ارتش نشدند.

 

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.